Lịch sử đối đầu Ituano vs Botafogo SP, 05/02/2024

01.10.2023
Ituano
1
-
Botafogo SP
1
07.06.2023
Botafogo SP
0
-
*Ituano
2
09.02.2023
Botafogo SP
2
-
*Ituano
3
01.04.2022
Botafogo SP
0
-
*Ituano
3
26.09.2021
Ituano
0
-
Botafogo SP
0
25.07.2021
*Botafogo SP
2
-
Ituano
1
15.04.2021
Ituano
1
-
*Botafogo SP
2
30.01.2020
Ituano
2
-
Botafogo SP
2
11.02.2018
*Botafogo SP
1
-
Ituano
0
22.02.2016
*Botafogo SP
4
-
Ituano
0
25.03.2015
Botafogo SP
0
-
Ituano
0
27.03.2014
Botafogo SP
0
-
Ituano
1
31.03.2013
Ituano
1
-
*Botafogo SP
2
25.03.2012
Botafogo SP
0
-
*Ituano
1
28.02.2011
*Ituano
3
-
Botafogo SP
1
20.01.2010
Botafogo SP
0
-
Ituano
0
13.02.2009
*Ituano
2
-
Botafogo SP
1