Lịch sử đối đầu USD Ragusa vs Trapani, 07/01/2024

10.09.2023
*Trapani
4
-
USD Ragusa
0
06.04.2023
*Trapani
2
-
USD Ragusa
0
27.11.2022
USD Ragusa
1
-
*Trapani
5