Lịch sử đối đầu Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake, 24/03/2024

24.09.2023
*Real Salt Lake
2
-
Vancouver Whitecaps
1
26.02.2023
Vancouver Whitecaps
1
-
*Real Salt Lake
2
21.08.2022
Real Salt Lake
1
-
Vancouver Whitecaps
1
05.06.2022
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
1
30.08.2021
*Vancouver Whitecaps
4
-
Real Salt Lake
1
08.07.2021
Vancouver Whitecaps
0
-
*Real Salt Lake
4
19.06.2021
*Real Salt Lake
3
-
Vancouver Whitecaps
1
11.10.2020
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
1
20.09.2020
Real Salt Lake
1
-
*Vancouver Whitecaps
2
07.10.2019
Vancouver Whitecaps
0
-
*Real Salt Lake
1
10.03.2019
*Real Salt Lake
1
-
Vancouver Whitecaps
0
28.04.2018
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
0
08.04.2018
*Real Salt Lake
2
-
Vancouver Whitecaps
1
10.09.2017
*Vancouver Whitecaps
3
-
Real Salt Lake
2
09.04.2017
*Real Salt Lake
3
-
Vancouver Whitecaps
0
13.02.2017
Vancouver Whitecaps
1
-
Real Salt Lake
1
14.07.2016
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
0
17.04.2016
*Real Salt Lake
1
-
Vancouver Whitecaps
0
09.08.2015
*Vancouver Whitecaps
4
-
Real Salt Lake
0
31.05.2015
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
1
19.04.2015
Real Salt Lake
0
-
*Vancouver Whitecaps
1
28.09.2014
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
1
20.07.2014
Real Salt Lake
1
-
Vancouver Whitecaps
1
27.04.2014
Real Salt Lake
2
-
Vancouver Whitecaps
2
29.09.2013
Vancouver Whitecaps
0
-
*Real Salt Lake
1
05.05.2013
*Real Salt Lake
2
-
Vancouver Whitecaps
0
14.04.2013
Vancouver Whitecaps
1
-
Real Salt Lake
1
28.10.2012
Real Salt Lake
0
-
Vancouver Whitecaps
0
12.08.2012
*Vancouver Whitecaps
2
-
Real Salt Lake
1
28.07.2012
*Real Salt Lake
2
-
Vancouver Whitecaps
1
11.02.2012
Real Salt Lake
1
-
Vancouver Whitecaps
1
07.10.2011
*Vancouver Whitecaps
3
-
Real Salt Lake
0
05.06.2011
*Real Salt Lake
2
-
Vancouver Whitecaps
0