Quảng cáo

Quality Control

Cựu phân tích viên của GAM gia nhập SBTC Esports
Esports

Cựu phân tích viên của GAM gia nhập SBTC Esports

Nguyễn "Scary" Hải Hà sẽ gia nhập đội tuyển SBTC Esports ở vị trí Quality Control (kiếm soát chất lượng).

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo